Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Omdat wij van mening zijn dat coaching voor iedereen beschikbaar dient te zijn, willen we ook die mensen met een minder gulle werkgever en/of goede portemonnee* in de gelegenheid stellen tot het volgen van een coachtraject.
Als jij jezelf herkent in dit profiel neem dan contact met ons op (zie contact formulier) en geef door waarom jij een coach traject wilt volgen. We kijken uit naar jouw creatieve motivatie en manier van compenseren.

* wanneer er aanleiding toe is kan er om bewijs gevraagd worden.